Płaskie kołnierze wg DIN 24154


Rząd 1, 2

Rząd 1: dane techniczne »
Rząd 2: dane techniczne »

Rząd 3, 4

Rząd 3: dane techniczne »
Rząd 4: dane techniczne »

Rząd 5

Rząd 5: dane techniczne »